REN FREMTID, REDUSERE VÅRT GLOBALE FOTAVTRYKK, GJENBRUK OG RESIRKULERING

MILJØ OG ENERGI SOM VERDIDRIVERE

LANDSDEKKENDE TOTALENTREPRENØR INNEN INDUSTRIELLE
OG KOMMERSIELLE VARME OG KULDESYSTEMER

VARME OG KULDESYSTEMER

PÅLITELIG, LANGSIKTIG, KVALITET

VI SKAPER BÆREKRAFTIGE VERDIER MED VÅRE KUNDER, ANSATTE OG EIERE
FINN UT HVOR VI ER OG KONTAKT OSS
VÅRE LOKASJONER
Kundetilfredshet
og miljøbevissthet

Gjennom sine virksomheter skaper Eagle bærekraftige verdier for sine kunder, ansatte og eiere som gjør det attraktivt å være tilknyttet konsernet. Eagle skal gjennom å satse på miljø og energi som verdidrivere utvikle teknologi og drifte virksomheter som er markedsledende innenfor våre satsingsområder. I Eagle konsernet bygger vi vår bedriftskultur på følgende grunnverdier: Kundeorientering, innovasjon, mot og ansvarlighet.

Varme og kuldesystemer

Vi er en landsdekkende totalentreprenør innen industrielle og kommersielle varme og kuldesystemer. Therma-gruppen tilbyr et bredt spekter av komplette systemløsninger, produkter og tjenester.

Miljøløsninger innen vannrensebehandling og borekakshåndtering

Vi leverer bærekraftige og kostnadseffektive miljøløsninger innen vannrensebehandling og borekakshåndtering. Rena Quality Group har utviklet sin egen IP som er en unik miljø og energisparende løsning.

Håndtering og prosessering av plastikkavfall for resirkulering

Vi leverer nøkkelferdige systemer som resirkulerer plastavfall til olje som kan gjenbrukes til ny plastproduksjon. Teknologien er utviklet av Rena Quality Group og kalles WASTX Plastic.

Mekanisk produksjon og ingeniørtjenester

Eagle Technology er svært konkurransedyktige innen design, dokumentasjon og produksjon av høy-kvalitets produkter som tilfredsstiller de høyeste standarder knyttet til offshore, marine og landbasert industri.

Eiendom

En del av vår strategi er å ha en bred portefølje og vi investerer derfor også i kommersielle eiendommer, hovedsaklig i Norge.

Shipping

I gjennom vårt eierskap av Teknotherm-gruppen har Eagle opparbeidet seg lang og god erfaring innenfor shipping-industrien og det er derfor naturlig for oss å ha finansielle investeringer i ulike fartøy.

HOLD DEG OPPDATERT MED EAGLE
Nyheter & arrangementer
Quality management
ISO 9001:2015 certified

Hovedfokuset for kvalitetsstyring i Eagle-gruppen er å sikre at hver medlem implementerer og bruker kvalitetshåndteringsprosedyrer og har oppnådd sertifikat i henhold til ISO 9001.

High quality goals

Selskapet har satt seg høye mål fremover. Vi jobber konstant med å videreutvikle våre ansatte og ved å ta i bruk det nyeste og beste innen teknologi sammen med optimaliserte prosedyrer for gjennomføring kan vi garantere høy kvalitet på våre produkter.

Stabilt og langsiktig eierskap

Eagle AS utøver et aktivt og langsiktig eierskap innenfor sine satsingsområder. Pål Myklebust og Roy Moberg har ledet konsernet de siste 15 årene og kommer til å gjøre det i den overskuelig fremtid. Dette gjør at våre ansatte får en trygghetsfølelse og føler seg som en del av en stor familie – noe de er.

Employee safety

Våre ansattes sikkerhet kommer foran alt annet. I Eagle-konsernet skal det være trygt å jobbe. Det gjelder både on-site og på kontoret. Vi følger håndhever og utdanner våre ansatte kontinuerlig i sikkerhet og sikkerhetsrutiner, og hver ansatt har en nøkkeloppgave i å sørge for at alt utstyr er sikret for en hver ansatt.

Referanser

Eagle AS referanseprosjekter og tilknyttede produkter