Eagle AS søker etter forretnings utvikler med teknisk bakgrunn

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=132855260

Eagle Gruppen har gjennom nye og eksisterende datterselskaper investert i ny teknologi og står overfor mange spennende muligheter de nærmeste årene. Vi søker etter forretnings utvikler med evner og lyst til å ta ansvar for konsernets samlede teknologi og forretningsutvikling. Stillingen er nyopprettet og er en del av konsernets målrettede strategi i forhold til å utvikle og kommersialisere teknologi med MILJØ og ENERGI som verdidrivere.

FORRETNINGSUTVIKLER MED TEKNISK BAKGRUNN

Stillingen vil være konsernets ressurs i forhold til å initiere, understøtte og koordinere ulike utviklingsløp både innenfor utviklingsløp i egne operative datterselskaper og konseptuell og forretningsmessig utforming av ny teknologi og marked. Stillingen vil arbeide i nært samarbeid med ledelsen i respektive datterselskap og være en ressurs i forhold til Eagle sin samlede utvikling og målsetninger.
Stillingen vil i hovedsak konsentrere seg om teknologi knyttet til olje- og gass, energi og kulde, landbasert fiskeri og mekanisk industri.
Stillingen vil ha stor frihet under ansvar og bli lokalisert sammen med en av våre teknologimiljøer i hhv Stavanger, Oslo eller Halden.
Stillingen rapporterer til COO i Eagle Gruppen, Roy Moberg.

Arbeidsoppgaver:
• Konsernledelsen sin tekniske ressurs i forhold til teknologi- og forretningsutvikling
• Initiere, understøtte og koordinere ulike utviklingsløp og forretningsmodeller i utvalgte datterselskaper
• Lede og delta i ulike utviklingsprosjekter innen konsernet
• Konsernets ressursperson på IP, patenter og tekniske vurderinger mht valg av løsninger og nye satsingsområder

Kvalifikasjoner:
• Høyere teknisk utdanning, gjerne Master-nivå
• Evne til å forstå og utnytte teknologi som konkurransefortrinn
• Evne til å jobbe selvstendig, være relasjonsskapende og skape tillit
• Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Vi søker etter en person med god teknisk bakgrunn fra industri med relevant erfaring og dokumenterte resultater fra tilsvarende virksomhet, gjerne med lederbakgrunn og resultatansvar.
For rette person vil stillingen gi muligheter for stor faglig utvikling med tilgang til et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innen konsernet.

For stillingen kan vi tilby:-
– Varierte, selvstendige oppgaver og faglige utfordringer i et nasjonalt og internasjonalt miljø
– Konkurransedyktige betingelser