Marius Thunæs ansatt som ny salgssjef i Eagle Technology

Vi har gleden av å offentliggjøre at Marius Thunæs er ansatt som ny salgssjef i Eagle Technology. Markedet har respondert veldig positivt på vårt forretningskonsept og kundemassen øker måned for måned. Vi er veldig glade for å fortelle at Marius nå er en del av teamet vårt og vi ser frem til å få ham om bord forteller, CEO i selskapet, Roy Moberg. 

Marius Thunæs er 32 år gammel, utdannet Nautikk ingeniør ved UIT ( Universitetet i Tromsø) med hovedfag i fluid dynamikk. Marius har også et årsstudium i anvendt økonomi på Griffith University i Australia.  Marius kommer fra stilling hos Slåttland Mek Industrier AS hvor han har jobbet som både prosjekt ingeniør og selger i en periode på til sammen snart 6 år. Marius har også erfaring fra Vietnam, hvor han i 3 år arbeidet med å bygge opp Slåttland sitt engasjement i landet.

Eagle Technology har de siste par årene bygd opp en internasjonal virksomhet med fokus på å levere teknologi og utstyr innenfor prosess- og bioteknologi til både offshore, marine og landbaserte anlegg. Vi har en forretningsmodell som bygger på salgs- og prosjektledelse fra hovedkontoret i Norge og ingeniørtjenester og produksjon i Bosnia, en unik kombinasjon som sikrer våre kunder god oppfølging og kvalitet til konkurransedyktige priser. Ansettelsen av Marius passer oss perfekt, han vil tilføre oss verdifull erfaring og kompetanse og gjøre oss i stand til å følge opp både eksisterende og nye kunder på en effektiv og profesjonell måte, sier Moberg.

Salgs- og prosjektdirektør, Johnny Slåttland, har de siste par årene brukt mye tid på å bygge opp Eagle Technology sin organisasjon og er veldig fornøyd med nyansettelsen. Jeg kjenner Marius sin kapasitet godt fra tidligere og ser virkelig frem til å få ham inn som en del av teamet, sier Johnny Slåttland. Antall forespørsler og kundehenvendelser er sterkt økende, og vi vil gjennom Marius være i stand til å håndtere både eksisterende og nye kunder sine forventninger på en god måte. Marius er en viktig brikke som nå faller på plass slik at vi kan fortsette på vår reise med å bygge en slagkraftig organisasjon som gjør oss til en betydelig aktør med stor leveringsevne og konkurransekraft både målt på kvalitet, pris og fleksibilitet, avslutter Johnny Slåttland.

Thunæs tiltrer formelt stillingen 6 april 2021.

Om Eagle AS
Eagle AS er et privat investeringsselskap med hovedfokus på teknologisk utvikling, ingeniørtjenester og salg av systemløsninger innen miljø og energi. Selskapet har ekspandert gjennom oppkjøp og organisk vekst, nasjonalt og internasjonalt. Eagle AS er egenkapitalfinansiert og utøver et aktivt og langsiktig eierskap innenfor sine satsingsområder.

Eagle konsernet omsetter årlig for ca. 500 millioner norske kroner. Morselskapet har datterselskaper, avdelinger og kontorer lokalisert i de viktigste markedene i verden og har totalt 190 ansatte. Konsernet har forretningsadresse i Oslo og ledes av Pål Myklebust som også er selskapets største aksjonær.

Om Eagle Technology AS
Hovedkontoret for Eagle Technology er lokalisert i Halden hvor ledelse, administrasjon, salg og prosjektkonsolidering mot det norske markedet sitter. Selskapet har et eget forsknings- og designmiljø i Stavanger, mens ingeniørtjenester og produksjon leveres i all hovedsak fra selskapets nye og moderne fabrikk i Zepce i Bosnia. Eagle Technology består av tre selskaper, Eagle Technology Norge, Eagle Technology Bosnia og Due Miljø AS og har ca 50 ansatte.  Selskapet ledes av Roy Moberg, som også er aksjonær i Eagle AS og Eagle Technology AS.