Anders Volling ansatt som ny Teknisk sjef i Eagle Technology

Anders Volling er med virkning fra 6 april 2021 ansatt som ny Teknisk sjef i Eagle Technology. Anders kommer fra tilsvarende stilling i Slåttland Industrier AS. Vi er veldig glade for å fortelle at Anders nå er en del av teamet vårt, hans erfaring og kompetanse vil tilføre oss betydelig større kapasitet og faglig tyngde, noe som er viktig når kundemassen vokser og oppdragene fra våre kunder blir mer komplekse, forteller CEO i selskapet, Roy Moberg. 

Anders Volling er 39 år gammel og har over 20 års erfaring fra Slåttland Industrier i ulike stillinger.

Eagle Technology har de siste par årene bygd opp en internasjonal virksomhet med fokus på å levere teknologi og utstyr innenfor prosess- og bioteknologi til både offshore, marine og landbaserte anlegg. Vi har en forretningsmodell som bygger på salgs- og prosjektledelse fra hovedkontoret i Norge og ingeniørtjenester og produksjon i Bosnia, en unik kombinasjon som sikrer våre kunder god oppfølging og kvalitet til konkurransedyktige priser. Ansettelsen av Anders er en strategisk viktig ansettelse da han på mange måter blir bindeleddet mellom våre kunder og egen organisasjon i Norge opp mot vår fabrikk i Bosnia, sier Moberg.

COO i Eagle Technology, Johnny Slåttland, har de siste par årene brukt mye tid på å bygge opp selskapet sin organisasjon og er veldig fornøyd med nyansettelsen. Jeg kjenner Anders sin kapasitet godt fra tidligere og ser virkelig frem til å få ham inn som en del av teamet, sier Slåttland. Det er viktig å bygge god kompetanse, prosedyrer og kundeforståelse ved vår fabrikk i Bosnia, Anders vil være en nøkkelperson i forhold til at vi lykkes med å videreutvikle det, sier Johnny Slåttland.

Anders er en viktig brikke som nå faller på plass slik at vi kan fortsette på vår reise med å bygge en slagkraftig organisasjon som gjør oss til en betydelig aktør med stor leveringsevne og konkurransekraft både målt på kvalitet, pris og fleksibilitet, avslutter Slåttland.

Om Eagle AS
Eagle AS er et privat investeringsselskap med hovedfokus på teknologisk utvikling, ingeniørtjenester og salg av systemløsninger innen miljø og energi. Selskapet har ekspandert gjennom oppkjøp og organisk vekst, nasjonalt og internasjonalt. Eagle AS er egenkapitalfinansiert og utøver et aktivt og langsiktig eierskap innenfor sine satsingsområder.

Eagle konsernet omsetter årlig for ca. 500 millioner norske kroner. Morselskapet har datterselskaper, avdelinger og kontorer lokalisert i de viktigste markedene i verden og har totalt 190 ansatte. Konsernet har forretningsadresse i Oslo og ledes av Pål Myklebust som også er selskapets største aksjonær.

Om Eagle Technology AS
Hovedkontoret for Eagle Technology er lokalisert i Halden hvor ledelse, administrasjon, salg og prosjektkonsolidering mot det norske markedet sitter. Selskapet har et eget forsknings- og designmiljø i Stavanger, mens ingeniørtjenester og produksjon leveres i all hovedsak fra selskapets nye og moderne fabrikk i Zepce i Bosnia. Eagle Technology består av tre selskaper, Eagle Technology Norge, Eagle Technology Bosnia og Due Miljø AS og har ca 50 ansatte. Selskapet ledes av Roy Moberg, som også er aksjonær i Eagle AS og Eagle Technology AS.