Eagle Technology årets vinner av anerkjent europeisk næringslivspris- CFI.co Awards 2021

Eagle Technology AS, et datterselskap i Eagle Gruppen, har for andre år på rad blitt kåret som vinner av Capital Finance International (CFI.co) sin pris innenfor kategorien «Sustainability Awards Europe». Vi er stolte over at vår satsing på utvikling av miljøteknologi blir lagt merke til internasjonalt, det er en anerkjennelse til alle som jobber i Eagle Gruppen, sier CEO i Eagle Technology, Roy Moberg.

Vi har en spennende forretningsmodell der vi kombinerer bærekraftige forretningsmodeller med en sterk grad av innovasjon og integrasjon på tvers av ulike kulturer og kompetansemiljøer. Dette er nok hovedårsaken til at vi igjen blir tildelt prisen i en av de mest attraktive kategoriene til det globale mediafinanshuset CFI.co, sier Moberg.

Eagle Technology ble stiftet i 2014 og har de siste årene bygd opp en internasjonal virksomhet med fokus på miljø og energi som verdidrivere. I juryens begrunnelse for tildelingen av prisen har man lagt vekt på bedriftens evne og vilje til å tenke nytt i å utvikle bærekraftige løsninger gjennom internasjonal samhandling, selv under en pågående pandemi. Utvikling av patentert teknologi som omdanner ulikt type maritimt restråstoff til mer enn 80% proteininnhold er et av utviklings-prosjektene som juryen fremhever spesifikt i sin begrunnelse. Dette er et utviklingsprosjekt som vi gjennomfører i samarbeid med vårt datterselskap, Due Miljø. Prosjektet er støttet av ENOVA og første versjon av en mobil testunit vil bli lansert i markedet 1 kvartal 2022. Høyere utnyttelsesgrad av råstoff fra sjømat er et viktig virkemiddel for å få til en mer bærekraftig og fremtidsrettet næring både i Norge og globalt, sier Moberg.

Eagle Gruppen fremmer en bedriftskultur som oppfordrer ansatte til å være nysgjerrige, tenke nytt og ta ansvar. Jeg har jobbet for Eagle i over 20 år og det har vært en fantastisk reise fra jeg startet som nyutdannet ingeniør ved Teknotherm i Halden til der vi er i dag, sier CEO ved fabrikken i Bosnia, Ivo Klaric. Vi har nå en topp moderne fabrikk som kan måle seg med hva som helst også i global målestokk og ansetter månedlig nye medarbeidere for å øke kapasiteten. Eagle har gitt oss en unik mulighet til å utvikle oss til å bli en internasjonal aktør ut ifra et lokalt ståsted i Bosnia, avslutter en entusiastisk Klaric.

Vi er ikke store i internasjonal sammenheng målt på verken omsetning eller antall ansatte, men vårt sterke fokus på innovasjon og samhandling blir lagt merke til både i forskningsmiljøer og blant kunder. Vi har på kort tid bygd opp et veldig godt salgs- og ingeniørmiljø i Halden som håndterer salg og leveransestyring ut mot kundene, mens ingeniørtjenester og fabrikasjon leveres fra Bosnia. Dette er en spennende reise i både språk, kultur og forretningsforståelse, det er veldig hyggelig at vi på kort tid har oppnådd så gode resultater at vi blir anerkjent internasjonalt, avslutter Moberg.

Trykk her for å lese hele pressemeldingen.