Knut Hvidsand ansatt som salgs – og markedssjef i Due Miljø AS

Vi har gleden av å informere om at Knut Hvidsand er ansatt som salgs- og markedssjef i Due Miljø AS
med virkning fra 1. november 2021.

Knut har 30 års erfaring både fra olje og gass, samt landbasert industri, blant annet knyttet til arbeid med vannbehandling og separasjon av ulikt type avfall og råstoff. Knut kommer fra stilling i Norse Water hvor han var ansatt som Direktør for Forretningsutvikling.

Knut har internasjonal erfaring fra ulike stillinger både innen salg og prosjekt av store og krevende leveranser, og besitter verdifull kompetanse i forhold til utvikling og kommersialisering av ny teknologi og systemløsninger.

Knut sin samlede kompetanse, erfaring og personlige egenskaper egner seg veldig godt med tanke på å ta
Due Miljø sin teknologi og forretningskonsept ut i markedet. Vi har benyttet tiden godt under pandemien
til å forfine og utvikle gode tekniske løsninger basert på Due Miljø sine opprinnelige patenter.

Med Knut ombord ser vi frem til å presentere teknologi som vil gjøre kundene i stand til å håndtere både
avfall og restråstoff på en mer effektiv måte både med henhold til prosess, energi forbruk og kvalitet på sluttproduktet.

Knut vil samarbeide med utviklingsavdelingen i Stavanger, Eagle Technology sin ledelse, salgs- og ingeniøravdeling i Halden, samt Eagle sin egen fabrikk i Bosnia. Gjennom et tett samarbeid med Eagle sine ulike selskaper fremstår Due Miljø som en komplett industriell teknologileverandør.

Knut sin bakgrunn er sammenfallende med selskapets behov for ressurser i forhold til å realisere Eagle sine strategier og mål både på kort og lang sikt og vi ser frem til et langsiktig og godt samarbeid med Knut.

Med vennlig hilsen

Roy Moberg
Styreleder
Due Miljø AS