Due Miljø AS skifter navn til Eagle Enviro AS

Due Miljø AS skifter med virkning fra januar 2022 formelt navn til Eagle Enviro AS.

Selskapet ble i 2019 en del av Eagle Gruppen og vi inngår nå et sterkere samarbeid med andre selskaper i Eaglegruppen for å materialisere på nye og eksisterende IP teknologier. Eagle Enviro AS har gjennom 2021 blant annet i samarbeid med andre selskaper i Eagle Gruppen utviklet ny teknologi for behandling og foredling av ulikt type restråstoff fra sjømat.

Eagle Technology AS
er et high-end engineeringselskap med hovedkontor i Halden og egen fabrikasjonsenhet i Bosnia.

Rena Quality Group AS (RQG) er et teknologiselskap med hovedkontor i Stavanger med solid prosesskunnskap innenfor vannbehandling og rensing av annet avfall både onshore og offshore.

Det nye partnerskapet gir oss flere fordeler:

  • Vi får en mer effektiv forsyningskjede, med egen produksjon i Bosnia.
  • Vi øker vår interne komplementærkunnskap.
  • Vi sitter tettere på ny teknologi og nye metoder.

Hovedkontor til Eagle Enviro AS er fortsatt i Halden, med avdelingskontor i Oslo og Stavanger.

Med vennlig hilsen

Knut Hvidsand
Salgs- og Markedsdirektør
Eagle Enviro AS