Pressemelding

Eagle Technology etablerer nytt selskap i Vietnam

Eagle Technology AS har hatt en sterk vekst de siste par årene og tar sin globale satsing et nytt steg gjennom å etablere et nytt datterselskap i Vietnam. Selskapet vil i første omgang konsentrere seg om å levere engineering og dokumentasjonstjenester til morselskapets prosjekt- og produktportefølje, men det planlegges også med lokal fabrikasjon i Vietnam.

Eagle Technology AS sitt hovedkontor er lokalisert i Halden hvor både ledelse, administrasjon, salg, prosjektledelse og konsolidering av logistikk er lokalisert. Selskapet etablerte i 2019 produksjon i egen fabrikk i Bosnia. Fabrikken har blitt bygd ut trinn for trinn og utgjør ved utgangen av Q2 2023 9000 kvm og mer enn 100 ansatte.

Vårt forretningskonsept, som består av produktutvikling, salg og prosjektledelse i Norge og engineering og fabrikasjon i Bosnia, har vist seg å være et meget konkurransedyktig konsept både i forhold til kvalitet og pris. Veksten har vært formidabel og vi er nå klar for å ta neste steg i forhold til å realisere en global plattform for selskapet, sier Roy Moberg, CEO i Egale Technology.

Vi har på rekordtid blitt en attraktiv leverandør og partner for mange store norske og internasjonale selskaper, sier salgssjef Marius Thunæs.  Økende oppdragsmengde kombinert med kontrakts partnere som krever lokal tilvirkning i Asia gjør at «timingen» er perfekt for å etablere oss i Vietnam, sier Thunæs.

Den formelle åpningen av kontoret, som ligger i Binh Duong i Vietnam fant sted forrige uke og Thunæs var selv til stede under åpningen. Under lokal ledelse av Mr. Ngo Van Thanh har vi vært heldige og fått ansatt mange dyktige og dedikerte medarbeidere i selskapet, noe som tilfører både salgsarbeidet og prosjektgjennomføringen betydelig mer kapasitet og slagkraft, sier Thunæs.

I tillegg til å tilføre morselskapet betydelig økt kapasitet på ingeniør siden vil også etableringen i Vietnam være strategisk viktig i forhold til å øke vår samlede produksjonskapasitet, sier COO i Eagle Technology, Johnny Slåttland.

Omsetningen i Eagle Technology har triplet seg på under to år og vi ser at det er store muligheter for ytterligere vekst. Vi trenger fabrikasjonskapasitet også i Østen dersom vi skal fortsette å vokse og tilfredsstille våre kunders krav til kvalitet, pris og lokal tilstedeværelse, sier Johnny Slåttland.

Vi har mange spennende prosjekter på gang som krever lokal tilvirkning i Østen. Vårt Vietnam-selskap vil her være et viktig element for å innfri sluttkundens krav til lokal produksjon, understreker Johnny Slåttland.

Vår etablering i Vietnam er en naturlig del av vårt ønske om å utvikle oss til et global selskap som kombinerer eierskap og ledelse i Norge med lokal tilstedeværelse i de markedene som vi ønsker å være en del av, avslutter Moberg.

For nærmere informasjon:
Roy Moberg,
CEO, Eagle Technology AS
+47 906 49 339 

roy@eagle.no


Om Eagle AS

Eagle AS er et privat investeringsselskap med hovedfokus på teknologisk utvikling, ingeniørtjenester og salg av systemløsninger innen miljø og energi sektoren. Selskapet har ekspandert gjennom oppkjøp og organisk vekst, nasjonalt og internasjonalt. Eagle AS er egenkapitalfinansiert og utøver et aktivt og langsiktig eierskap innenfor sine satsingsområder.

Eagle konsernet omsetter årlig for ca. 500 millioner norske kroner. Morselskapet har datterselskaper, avdelinger og kontorer lokalisert i de viktigste markedene i verden og har totalt 190 ansatte. Konsernet har forretningsadresse i Oslo og ledes av Pål Myklebust som også er selskapets største aksjonær.

Om Eagle Technology AS
Hovedkontoret for Eagle Technology er lokalisert i Halden hvor ledelse, administrasjon, salg og prosjektkonsolidering mot det norske markedet sitter. Selskapet har et eget forsknings- og designmiljø i Stavanger, mens ingeniørtjenester og produksjon leveres i all hovedsak fra selskapets nye og moderne fabrikk i Zepce i Bosnia. Eagle Technology består av fire selskaper, Eagle Technology Norge, Eagle Technology Bosnia, Eagle Enviro AS og Eagle Technology JSC Vietnam og har ca. 140 ansatte.