Rena Quality Group

MILJØLØSNINGER INNEN VANNRENSEBEHANDLING OG BOREKAKSHÅNDTERING
Rena Quality Group AS

I 2015 kjøpte Eagle AS opp majoriteten av aksjene i Rena Technology og Quality Group, og etter en nøye vurdering fusjonerte man selskapene sammen i 2017 for å styrke organisasjonen, effektivisere drift og få et mer komplett produktspekter ved å levere komplette integrerte miljø-løsninger der det behandles forurenset vann og oljeholdig borekaks. Rena Quality Group er en leverandør av bærekraftige, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger innen vann-rense behandling og avfall fra drilling og energisparende løsninger for behandling av borekaks fra boreoperasjoner.

Rena Quality Group har nå avdelinger i Singapore, India, Brasil, Stavanger og Moss – hovedkontoret ligger i Stavanger.