Eagle Enviro

Miljøteknologi og -løsninger
Eagle Enviro

Eagle Enviro ble en del av Eagle Gruppen i 2020, og som en konsekvens endret selskapet navn fra Due Miljø AS til Eagle Enviro i 2022.

Eagle Enviro er et datterselskap av Eagle Technology, begge med hovedkontor og ledelse lokalisert i Halden. Selskapet har også tilstedeværelse i Žepče, Bosnia med produksjonsanlegg i samarbeid med Eagle Technology.

Selskapets fokus er å levere og utvikle miljøteknologi og -løsninger. Eagle Enviro er en norsk pioner innen bioteknologi og væskeseparasjon for prosess- og næringsmiddelindustrien. Selskapet utvikler og leverer bærekraftige membran- og separasjonsanlegg, og skaper verdier for sjømat, meieri, prosess og teknisk/kjemisk industri. I tillegg skaper vi også verdier i utvikling og markedsføring av patenterte bioteknologiske prosesser.

Eagle Enviro drives i dag av Goran Klaric – CEO, Kent Moberg – CFO, og Knut Hvidsand – Salgs- og markedsdirektør. Eagle Enviro er 90 % eid av Eagle Technology Norge, de resterende aksjene eies av Goran Klaric.