Historie

Hvem er vi?

Eagle AS er et privat investeringsselskap med virksomhet innenfor Industri, Shipping og Eiendom. Selskapet ble stiftet i 1982 og har opparbeidet seg en bred portefølje av industrielle selskaper og finansielle investeringer. Eagle er gründere av blant annet Teknotherm Gruppen og Therma Industri, og har per i dag eierinteresser i til sammen 24 selskaper fordelt på 11 land og 25 lokasjoner med en samlet omsetning på ca. 500 MNOK.  Vi har ekspandert kraftig de seneste årene både gjennom oppkjøp og organisk vekst nasjonalt og internasjonalt. Eagle har en meget solid egenkapital og utøver et aktivt og langsiktig eierskap innenfor sine satsingsområder.
I dag ledes selskapet av Pål Myklebust – CEO, Roy Moberg – COO og Kent Moberg – CFO.

Starten

Historien til Eagle AS går helt tilbake til 1926 da Lehmkuhl Industrier ble etablert i Oslo. Tidlig på 1970-tallet etablerte Lehmkuhl kontorer i Halden og i 1979 ble Einar Myklebust ansatt som administrerende direktør og fikk samtidig muligheten til å kjøpe alle aksjene i firmaet. Einar benyttet seg av denne muligheten og endret samtidig navnet til Teknotherm AS som han driver helt frem til slutten av 90-tallet. Etter litt prøving og feiling lander vi på haldenseren Roy Moberg som direktør for Teknotherm i 2001.

Rebranding

I 2003 endrer selskapet navn fra Teknotherm AS til Eagle AS. Teknotherm AS fortsetter som et nytt operasjonelt selskap, mens Eagle AS blir konvertert til morselskap. Eagle AS utvikler også investeringsporteføljer innenfor eiendom og shipping – her under Eagle Property AS og Eagle Shipping AS. Einar Myklebust trer i 2006 ned fra stillingen som CEO av Eagle AS og overlater ansvaret til sønnen Pål, som har hatt ansvaret siden.  Ett år senere skiller man ut den industrielle delen av Teknotherm, Teknotherm Industri AS, mens den resterende delen av Teknotherm AS blir solgt til Iceberg AS. Eagle har doblet omsetningen fra etableringen i 2003 frem til salget av Teknotherm. Eagle fokuserer de neste årene på utviklingen av Teknotherm Industri AS, fra 2009 kalt Therma Industri AS. Therma Industri AS er nå markedsledende i Norge og driver innen industrielle varme og kuldesystemer.

Gjenervervelse

I 2011 går Teknotherm AS konkurs og Eagle AS kjøper opp konkursboet. Man flytter driften tilbake til Halden og ledet av Roy Moberg starter gjennomoppbyggingen gjennom oppkjøp av utenlandske datterselskap. Inn i samme bygg flytter også det nylig anskaffede datterselskapet Grimstål Produkter AS, et lokalt firma som fokuserer på mekanisk produksjon.
Fra og med 2014 velger Eagle AS og strategisk investere i miljø  og energi som verdidrivere. Oppkjøpet av majoriteten av aksjene i miljøteknologiselskapene RENA Technology og Quality Group, samt oppretting av Teknotherm Engineering markerer starten på dette strategiske valget. Innenfor offshore segmentet dreies nå fokuset over fra kjølemaskiner til vannrensebehandling og borkeskas destruksjon. RENA Technology og Quality Group blir senere i 2017 fusjonert til et firma – Rena Quality Group som det heter den dag i dag.

Teknotherm Solgt

Etter en vellykket snuoperasjon blir Teknotherm AS solgt til det nederlandske firmaet Heinen & Hopman. I første omgang selges 60 % av aksjene, med opsjon på de resterende 40 % i 2018. Nedsalget av de siste 40% ble gjennomført 7 juni 2018. Teknotherm Engineering blir også omdøpt til Eagle Technology og man oppretter et datterselskap i Zepce, Bosnia-Hercegovina – Eagle Technology Bosnia med Ivo Klaric som daglig leder. Eagle Technology satser primært på salg, konstruksjon og produksjon av avanserte mekaniske systemløsninger både til egne søsterselskaper innen Eagle og til det eksterne markedet, primært rettet mot Skandinavia, Tyskland og Østerrike. Selskapet har både egne utviklede produkter og leieproduksjon.

Utvidelse

De siste to årene har Therma Industri utvidet med avdeling i Stavanger og kjøpt opp 51 % av Utstyr & Kjøleservice i Bergen. Green Carbon har blitt etablert med datterselskap i Stettin, Polen. Green Carbon har eksklusive rettigheter til en unik patentert teknologi knyttet til resirkulering av plastavfall som gjennom induksjonsteknologi omdannes til et karbonlignende sluttprodukt med høyt energinivå. Sluttproduktet benyttes som tilsetningsstoff til blant annet produksjon av energi.  Green Carbon leverer komplette fabrikkanlegg som håndterer hele verdikjeden fra avfalls mottak til ferdig karbon produkt.