Organisasjonskart

Eagle Shipping og Eagle Property, er begge investeringsselskaper.

Eagle Technology er en leverandør av høykvalitets ingeniør tjenester og mekanisk produksjon til gunstige priser. Administrasjon og hovedkontor i Norge med fabrikk i Bosnia.

Eagle Enviro, er en leverandør av bærekraftig teknologi og løsninger til flere industrier.

Rena Quality Group AS, er en leverandør av bærekraftige og kostnadseffektive miljøløsninger innen vannrensebehandling, borekakshåndtering og miljøvennlige løsninger for håndtering av forurenset land fra drill operasjoner.