Quality Group AS

Eagle AS kjøper majoritet av aksjene i selskapet Quality Group med hovedkontor i Moss.