Eagle AS er et familieeiet investeringsselskap
med tre hovedforretningsområder
Industri - Shipping - Eiendom

Administrasjonen i Eagle AS: Pål Myklebust CEO, Roy Moberg COO, Kent Moberg CFO
Styret i Eagle: Pål Myklebust, styreformann, Roy Moberg styremedlem