Visjon, Verdier og Forretningsidé

Vår visjon:
«Eagle skal gjennom sine virksomheter skape bærekraftige verdier for kunder, ansatte og eiere som gjør det attraktivt å være tilknyttet konsernet.»
slider_energy

Forretningsidé

Eagle skal gjennom å satse på miljø og energi som verdidrivere utvikle teknologi og drifte virksomheter som er markedsledende innenfor våre satsingsområder.

Mekanisk produksjon og ingeniørtjenester
Miljøløsninger innen vannrensebehandling og borekakshåndtering
Håndtering og prosessering av plastikkavfall for resirkulering
Varme og kuldesystemer
Eiendom
Shipping

Eagle konsernet skal bygge sin bedriftskultur på følgende grunnverdier:

Modige

Modig innebærer at vi utfordrer etablerte sannheter og tar beslutninger selv om terrenget er uoversiktlig. Vi står for det vi gjør, innrømmer når vi tar feil og lærer av det.

Kundeorienterte

Vi setter alltid kunden i fokus, både internt og eksternt, og strekker oss langt for å gjøre kunden fornøyd. Gjennom tette og gode relasjoner til våre kunder får vi tilbakemeldinger som gir grunnlag for forbedringer.

Ansvarlige

Vi skaper verdier på en bærekraftig måte. Vi skal være åpne og bidra positivt til samfunnsutviklingen. Vi lytter til dem som har meninger og innsikt om hvilke forventninger kunder og samfunnet for øvrig har til oss. Gjennom å opptre ansvarlig bygger vi trygghet og tillit både overfor våre kunder, leverandører og ansatte.

Innovative

Vi tilstreber oss å ligge i forkant av å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Gjennom å være nysgjerrig og søkende etter andre og bedre muligheter til å løse en oppgave på er vi i kontinuerlig endring.