Eagle Regnskap

Eagle regnskap ble etablert i mai 2017 og er lokalisert i Eagle's kontorer i Halden.

Avdelingen har fire ansatte, Roy Moberg – CEO, Kent Moberg – CFO, Kim Atle Svendsen – Konsernregnskapsfører og Anita Lyngmo Frantzen – Regnskapsfører. Avdelingen håndterer lønn, regnskap og rapportering for alle firmaene hvor Eagle er majoritetsaksjonær.

Email: roy@eagle.no
Telefon: 906 49 339

Roy Moberg
CEO

Email: kent@eagle.no
Telefon: 905 83 017

Kent Moberg
CFO

Email: kim@eagle.no
Telefon: 948 32 858

Kim Atle Svendsen
Konsernregnskapsfører

Email: anita@eagle.no
Telefon: 928 61 281

Anita Lyngmo Frantzen
Regnskapsfører